2011-12-30

60 секунд тутамд,интернетэд

Тун сонирхолтой, та тоон үзүүлэлтийг нь хараад гайхаж магадгүй, Жишээ нь 60 секундэд 925 iPhone зарагдаж, 695000 Facebook статус update хийгддэг гэнэ.


Source: Infographic

No comments: